Apollo

Grid
List

Our Range of the Apollo Electric Scooters

Apollo Ghost Electric Scooter (Hydraulic Brake Version)
Electra-Zoom

Apollo Ghost Electric Scooter (Hydraulic Brake Version)

£1,499
39 miles
Range
34 mph
Top Speed
29 kg
Weight
Apollo Ghost Electric Scooter (Mechanical Brake Version)
Electra-Zoom

Apollo Ghost Electric Scooter (Mechanical Brake Version)

£1,399
39 miles
Range
34 mph
Top Speed
29 kg
Weight
Apollo Phantom V2 (Mechanical Brake Version)
Electra-Zoom

Apollo Phantom V2 (Mechanical Brake Version)

£1,749
40 miles
Range
38 mph
Top Speed
35 kg
Weight
Apollo Explore Electric Scooter
Electra-Zoom

Apollo Explore Electric Scooter

£1,145
34 miles
Range
15 mph
Top Speed
23 kg
Weight
Apollo City Electric Scooter
Electra-Zoom

Apollo City Electric Scooter

£849
28 miles
Range
15 mph
Top Speed
18 kg
Weight
Apollo Light Electric Scooter
Electra-Zoom

Apollo Light Electric Scooter

£699
34 miles
Range
15 mph
Top Speed
16 kg
Weight
Apollo Air Pro Electric Scooter
Electra-Zoom

Apollo Air Pro Electric Scooter

£699
18 miles
Range
18 mph
Top Speed
17.5 kg
Weight
Apollo Air Electric Scooter
Electra-Zoom

Apollo Air Electric Scooter

£599
12 miles
Range
15 mph
Top Speed
16 kg
Weight
x